То може да бъде интересно:

Шемале съпруга

Не е ли достатъчно? Тук ще намерите повече!